Marmara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi üniversitemiz öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin kitap, makale, bildiri, tez, ansiklopedi ve sanatsal yapıt gibi çağdaş bilimsel ve sanatsal ürünlerini uluslararası standartlarda ve fikri mülkiyet haklarına uygun olarak araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Açık Erişim Sistemi, bünyesinde kütüphanemizde muhafaza edilen Osmanlıca, Arapça ve Farsça yazma ve matbu eserlerin tüm dijital kopyaları da bulundurmaktadır. Yakın zamanlarda sistemin içine yeni ürünler katılmıştır. 30 Haziran 2020 yılında faaliyetlerine son verilmiş İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’nde muhafaza edilen Cüneyd Orhon Fotoğraf Arşivi, Kemal Karpat Arşivi, Mahmut Şevket Paşa Koleksiyonu, Mehmed Fuad Köprülü Arşivi, Mesut Tufan Arşivi, Osman Öndeş Koleksiyonu, Taha Toros Arşivi, Tekel Koleksiyonu, Turing Koleksiyonu ve Zeynep Orhon Targaç Fotoğraf Arşivi’ne ait dijitalleştirilmiş görüntüler 2021 yılı itibari ile Marmara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nden ulaşılabilir hale getirilmiştir. Dijitalleştirilmiş görüntüler “Özel Arşiv Koleksiyonları” başlığı altında tüm araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Daha Fazla