Cüneyd Orhon Fotoğraf Stüdyosu Arşivi

Permanent URI for this community

Cüneyd Orhon Fotoğraf Stüdyosu sahibi Süveyd Orhon'dur.

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 3 of 3
Marmara Üniversitesi sahip olduğu Özel Arşivi'ndeki belge ve materyalleri sadece kamuoyuna gösterme görevini yapmaktadır. Belgelerin kullanımı konusunda esasen hak sahipleri yetkilidir. Üzerinde yayınlandığı mecra, yıl ve yazar bulunmayanlar da dahil olmak üzere, ilgili materyalin Marmara Üniversitesi Taha Toros Arşivi'nden alındığı referansı, çalışmanızda örneğin; "Marmara Üniversitesi, Taha Toros Arşivi, belge no: 001504224006, kalıcı link: http://hdl.handle.net/11424/152439, erişim tarihi: 15.05.2022" şeklinde gösterilmelidir. Sergi kataloğu yayımlanacak ise, basıldıktan sonra 3 nüshasının bağış olarak kütüphanemize gönderilmesi, kaynağın koleksiyonumuzda yer alması açısından önemlidir. Marmara University is responsible for showing the documents in the Private Archival Collections to the public. Rights holders are authorized for the use of documents. In addition, in your study where the documents were taken from Marmara University, Taha Toros Archive, for example; It should be shown as "Marmara University, Taha Toros Archive, document no: 001561690008, permanent link: http://hdl.handle.net/11424/140011, accessed: 15.05.2022". If the exhibition catalog is to be published, it is important that 3 copies of it are sent to our library as a donation after it is printed, in terms of including the source in our collection.