Taha Toros Arşivi

Permanent URI for this community

Browse

Communities of this Community

Now showing 1 - 1 of 1

Collections of this Community

Now showing 1 - 5 of 16
Marmara Üniversitesi sahip olduğu Taha Toros Arşivi'ndeki belge ve materyalleri sadece kamuoyuna gösterme görevini yapmaktadır. Belgelerin kullanımı konusunda esasen hak sahipleri yetkilidir. Üzerinde yayınlandığı mecra, yıl ve yazar bulunmayanlar da dahil olmak üzere, ilgili materyalin Marmara Üniversitesi Taha Toros Arşivi'nden alındığı referansı, çalışmanızda örneğin; "Marmara Üniversitesi, Taha Toros Arşivi, belge no: 001504224006, kalıcı link: http://hdl.handle.net/11424/152439, erişim tarihi: 13.01.2022" şeklinde gösterilmelidir. Açık erişimde yer alan bilgi ve belgeler için bunun dışında ayrıca bir izin prosedürümüz bulunmamaktadır.