Person:
AKSU, BORA

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Last Name

AKSU

First Name

BORA

Name

Search Results

Now showing 1 - 5 of 5
 • Publication
  Organizational mnemonics of gray collar workers: Implementing SNA, ABM, and ANT
  (Emerald Ink Publishing, 2023-05-01) AKSU, BORA; Aksu B., Aksu M. V.
 • PublicationOpen Access
  Dijital dönüşümün turizme yansımaları
  (2022-11-01) AKSU, BORA; BIÇAKÇI, YUNUS SERHAT; Bıçakçı Y. S., Aksu B.
  \"Yapay Zeka uygulamaları işletmelerin dijital dönüşümleri açısından önemli biraraştırma alanı olmakla beraber ilgili alan yazında kendine pek fazla yer bulamamış,ana tartışmaların dışında kalmıştır. Ancak giderek artan çeşitlilikte uygulamalarınişletmeler tarafından kullanılması, uygulamaların giderek daha da yaygınlaşması vegüvenilirlik düzeylerinin yükselmesi ile daha çok ele alınması gerektiği görülmüştür.Bu bağlamda turizm ve seyahat bürolarının pek çok ihtiyacına cevap veren YZ uygulamalarını sınıflandırmak ve sektör bazlı değerlendirmeler yapabilmeyi hedefleyenyazımızda Raisch ve Krakowski’ye (2021)* atıfla iki yönetim uygulaması paradigmasınıele aldık. Bu iki paradigma üç farklı stratejik anlayış doğurmaktadır. Bunlar, sadeceogmantasyon odaklı YZ uygulamalarına yatırım yapmak, sadece otomasyon odaklıYZ uygulamalarına yatırım yapmak ve Her ikisine de göreceli ağırlık verecek bir yatırım stratejisi izlemek olarak sayılabilir.\"*Raisch, S., Krakowski, S. 2021. \"Artificial intelligence and management: The automation–augmentation paradox\". Academy of Management Review, 46(1), 192-210.
 • Publication
  Hüseyin Leblebici’nin gözünden örgüt kuramı alanının gelişimi
  (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-12-01) AKSU, BORA; Aksu B.
  \"Hüseyin Leblebici Hoca örgüt kuramı alanında dünya literatürüne önemli katkılar sağlamış, çok sayıda bilim insanı yetiştirmiş, örnek bir insan ve akademisyendi. Bilim kariyeri onunla kesişenler olarak biz, ona olan şükran borcumuzu bu kitapla bir nebze olsun ödemek istedik. Diğer bir niyetimiz ise, Hüseyin Leblebici gibi her açıdan örnek gösterilebilecek bir Hoca’yı gelecek nesillere daha fazla tanıtmaktı. Elinizdeki bu kitapla, Hüseyin Hoca’ya olan şükran borcumuzu bir nebze olsun ödediğimizi düşünüyor ve örgüt kuramı alanında çalışan araştırmacıların örnek alabileceği Hüseyin Hoca’yı tanıtmanın gururunu yaşıyoruz.\" (Şükrü Özen, 2022)Bu bölüm Prof. Dr. Hüseyin Leblebici\"nin 2011 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde düzenlenen 2. Örgüt Kuramı Çalıştayı kapsamında yaptığı açılış konuşmasının deşifre edilmiş halinden oluşturulmuş veörgüt kuramı alanının gelişimine hocamızın bakış açısını sergileyebilmeyi amaçlamıştır.
 • Publication
 • Publication
  Gevşek-sıkı bağlanmışlık: İki ortaklı bir girişim
  (Beta Books, 2022-03-01) AKSU, BORA; Aksu B.