Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Hasan Kamil
dc.contributor.authorOcakoğlu, Hatice
dc.date.accessioned2021-09-09T11:08:38Z
dc.date.available2021-09-09T11:08:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier18D9721D-BA2F-AE4C-B94A-A91B3C79B706
dc.identifier.urihttps://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/B/C/B/A/A/T0065858.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11424/193233
dc.description.abstractÖZETHarîrîzâde Muhammed Kemâleddîn, XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve otuz iki yıllık ömründe kırkın üzerinde esere imza atmış, son dönemin önemli âlim ve mutasavvıf şahsiyetlerinden biridir. Tıbyânü’l-vesâil gibi telîf eserlerinin yanında Şeyh Bedreddîn’in Vâridât adlı eserine yazdığı Fütûhât-ı İlâhiyye gibi şerh çalışmaları da söz konusudur. Harîrîzâde’ye âit, Vâridât üzerine yazılmış en hacimli ve ilk Türkçe şerh olan Fütûhât-ı İlâhiyye çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızın öncelikli hedefini, Fütûhât-ı İlâhiyye’nin ilk yüz varağının Osmanlı Türkçesi’nden Latin harflerine aktarılması ve tahkîkinin yapılması oluşturmuştur. Bunun yanında çalışmamızda metin ve şerh yazarlarının hayatları ve ilmî kişilikleri hakkında bilgiler verilmiş ve şerhin ilk yüz varağı ile sınırlı olmak üzere konu değerlendirmeleri yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Harîrîzâde, Şeyh Bedreddîn, Vâridât, Fütûhât-ı İlâhiyye, TasavvufSUMMARYHarîrîzâde Muhammed Kemâleddîn is one of the important Sufis and intellectuals who lived in the second half of the nineteenth century, and who wrote more than forty books in his short life which lasted for 32 years. Besides his own writings, such as Tıbyânü’l-vesâil, he also wrote various commentaries, one of them being Fütûhât-ı İlâhiyye which was written on Şeyh Bedreddîn’s Vâridât. Harîrîzâde’s Fütûhât-ı İlâhiyye, which is the first and the largest commentary in Turkish on Vâridât, is the subject of our study. The primary aim of our study is to examine and transliterate the first hundred pages of Fütûhât-ı İlâhiyye from Ottoman Turkish to Latin letters. In addition to this, we also added information about the lives and scholarly characteristics of the commentators and authors, and also tried to evaluate various subjects that were mentioned in the first hundred pages of the commentary.Keywords: Harîrîzâde, Şeyh Bedreddîn, Vâridât, Fütûhât-ı İlâhiyye, Tasavvuf
dc.format.extentVIII,253y.
dc.language.isotur
dc.publisherMarmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTasavvuf
dc.subjectİslam Dini
dc.titleHarîrîzâde'nin Şeyh Bedreddîn Vâridât'ı üzerine Şerhinin Tahkîk ve değerlendirmesi (1-100. varaklar arası)
dc.typemasterThesis
dc.contributor.departmentİlahiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record