Nadir Eserler / Manuscript and Printed Books

Permanent URI for this community

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1
Marmara Üniversitesi sahip olduğu Nadir Eserler koleksiyonundaki belge ve materyallerin her hakkı Marmara Üniversitesi’ne aittir. Üzerinde yayınlandığı mecra, yıl ve yazar bulunmayanlar da dahil olmak üzere, ilgili materyalin Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu’ndan alındığı referansı, çalışmanızda örneğin; "Marmara Üniversitesi, Nadir Eserler Koleksiyonu, belge no: 001504224006, kalıcı link: http://hdl.handle.net/11424/52549, erişim tarihi: 15.02.2022" şeklinde gösterilmelidir.
All rights of the documents and materials in the Manuscript and Printed Books of Marmara University belong to Marmara University. Rights holders are authorized for the use of documents. In addition, in your study where the documents were taken from Marmara University, Manuscript and Printed Books, for example; It should be shown as "Marmara University, Manuscript and Printed Books, document no: 001561690008, permanent link: http://hdl.handle.net/11424/52549, accessed: 15.02.2022".