Publication:
17-4 Ph paslanmaz çeliğin tornalama İşleminde taguchi metodu İle grey-based optimizasyonu

Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada; 17-4 PH paslanmaz çeliğin silici ve geleneksel kesici uçlar ile kuru şartlarda tornalanmasının kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkileri gri tabanlıtaguchi optimizasyonu sunulmuştur. İlerleme oranının, kesme derinliğinin ve köşe radisünün kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri incelendi. Gri ilişki analiz optimizasyon metodu kullanıldı. Her bir parametrenin elde edilen sonuçlara etkisinin tayini içinde varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasındaki ilişki regresyon analizi ile modellendi. Bu çalışmada 17-4 PH paslanmaz çeliğin kaplamalı karbid uç ile optimal işlenebilirliği tayin edildi
In this study, an experimental optimization on cutting forces and surface roughness in turning of 17-4 PH stainless steel using wiper and conventional insert cutting tools with dry cutting condition were presented. The influences of feed rate, depth of cut, and corner radius on surface roughness and cutting force were examined. In order to optimize the turning process, Grey Relational Analysis optimization method was used. The influence of each parameter on obtained results was determined by using analysis of variance (ANOVA). The relationship between dependent parameters and independent parameters were modeled by Regression analysis. The optimal machinability of 17-4 PH stainless steel with coated carbide insert was successfully determined in this study
Description
Keywords
Citation
Collections