Publication:
0-5 yaş grubu çocuk ölümlerinin adli tıp boyutu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalışmamızda 1996 ile 1998 tarihleri arasında Adlî Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde ölüm sonrası muayenesi yapılmış 146 çocuğa ait adlî otopsi raporları incelenerek, olguların demografik özellikleri, ölüm nedenleri ve ölüm orijinleri değerlendirilmiştir. Olguların 62'si (%42.5) kız çocuklar, 83'ü (%56.8) de erkek çocuklardır. Olguların orijin sıralamasında kaza 37 olgu (%24.6) ile ilk sırayı alırken, bunu 33 (%22.6) olgu ile doğal ölümler, 10 (%6.9) olgu ile cinayet izlemektedir. Geri kalan 67 (%45.9) olgunun ölüm orijini belirlenememiştir. Ölüm nedenleri arasında pnömoni 24 (%16.4) olgu ile ilk sırada yer alırken, 11 (%7.5) olgu ile CO zehirlenmesi ikinci sıradadır. 15 (%10.3) olguda ölüm nedeni saptanamazken, 48 (%32.9) olgunun ölüm nedeninin belirlenebilmesi için İhtisas Kurulları'na sevk edildiği anlaşılmıştır. Çalışmamızda, ilk yaşlardaki çocuk ölümlerinde, olay yeri incelemesi ve adlî ölü muayenesinin ayrıntılı olarak yapılması yanında, uygulanacak olan adlî otopsilerde de ayrıntılı muayene ve tetkiklerin yapılmasının, ölüm nedenini ortaya koymada çok büyük rol oynadığı vurgulanmaktadır.
In our study, among the autopsy reports of the Morgue Department of the Council of Forensic Medicine beetween 1996 and 1998, the reports of 146 cases, aging from 0 to 5 years, were retrospectively investigated. 62 (42,5%) of the cases were female, 83 (56,8%) male. The main manner of death was accident in 36 (24,6%) cases, followed by natural deaths in 33 (22,6%) cases and homicide in 10 (6,9%) cases. The manner of death of 67 (45,9%) cases was unknown. According to the cause of death, pneumonia was the major cause (16,4 %), followed by CO intoxication (11,0 %). While the cause of death of 15 (10,3%) cases were undetermined, the autopsy reports of 48 (32,9%) cases were referred to the Specialization Boards in order to determine the cause of death. This study states that sufficient and detailed scene investigation and postmortem examination are very important in determining the cause and the manner of death.

Description

Keywords

Adli Tıp

Citation

Collections