Publication:
Yeni tip çeşitli geçiş ve nadir toprak serisi metalli ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu, elektriksel, gaz sensör, non-lineer optik, optik limiter ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi