Publication:
Yayılı izge teknikleri kullanılarak bir kablosuz yerel alan ağı tasarımının gerçekleştirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001-01-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu proje kapsamında yayılı izge teknikleri kullanılan kablosuz bir yerel alan ağı oluşturulmuştur. Bu amaçla Lucent Technologies firmasının WaveLAN kartları, sabit ve hareketli ortamlar için masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara takılarak kullanılmaktadır. Kartlarla sayısal modülasyon, yayılı izge, anten çeşitleme, ARQ, CSMA/CA gibi kablosuz yerel alan ağı parametreleri gerçekleştirilmektedir. Özel olarak video iletimi için bir kaynak kodlama algoritması geliştirilmiş ve bu ağda test edilmiştir. Kullanılan video kodlama algoritması altband kodlamaya dayalı bir algoritma olup; çok çözünürlülük, ölçeklenebilirlik, uyarlanabilirlik gibi kablosuz iletişimde yararlar sağlayan özelliklere sahiptir. Proje kapsamında oluşturulan kablosuz yerel alan ağı test ortamı, yapılacak benzer çalışmalar için bir bilgi ve materyal altyapısı sağlamıştır.
Description
Keywords
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Citation