Publication:
1697-1910 yılları arasında Osmanlı kültüründe muhasebecilerin mezar taşlarının karakteristik özellikleri

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Her kültürün bir ölüm alt kültürü vardır. Osmanlı İmparatorluğunda Müslümanlara ait mezar taşları diğer medeniyetlerde eşine az rastlanır özelliklere sahiptir. Mezar taşlarının sahip olduğu kitâbeler ve şekilleri oldukça önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Ölenin statüsü, mesleği, kimliği ve dilekleri bu bilgilerden birkaçıdır. Bu bağlamda tarih araştırmacıları için vazgeçilmez bir kaynak olmuştur. Yerli ve yabancı birçok bilim adamı bu konu üzerine araştırmalar yapmış tarihe ilişkin ipuçları elde etmişlerdir. Bu makalenin amacı, Osmanlı İmparatorluğunda muhasebe mesleğini irca eden Müslüman muhasebecilerin mezar taşlarının karakteristik özelliklerini ortaya koyabilmektir. Konunun sadece Müslüman muhasebeciler ile kısıtlı kalmasındaki temel sebep ise diğer semavi dinlere mensup olan muhasebecilerin mezarlarında tarafımızca yapılan araştırmada mesleklerine dair herhangi bir ibareye rastlanama-mış olmasıdır.
Every culture has a unique subculture related with death. In the Ottoman Empire, Muslims' sepulchral monuments have some features which can be rarely seen in other civilizations. Inscriptions and shapes of the sepulchral monuments symbolize very important information such as status, occupations, identities and wishes of the dead people. In this context, sepulchral monuments are indispensable sources for historians. Many scientists make researches on this topic and find important clues about the history. The aim of this article is to uncover specific features of Muslim accountants' sepulchral monuments in the Ottoman Empire. This study is limited with Muslim accountants' sepulchral monuments, because we cannot detect any information about occupat
Description
Keywords
Tarih
Citation
Collections