Publication:
Yeşil tahvillerin diğer yatırım araçlarıyla ilişkisinin incelenmesi : Gelişmekte olan piyasalar örneği

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

İklim değişikliğinin zararlı sonuçları gittikçe artmaya devam ederken mevcut iklim finansman akışları, Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için gerekli yatırımları sağlamaktan uzak görünmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından Paris Anlaşmasıyla uyumlu finansman açığı daha belirgindir. Uluslararası özel sermayenin katılımı sağlanmadan bu açığın kapanması olası değildir. Ne var ki iklim finansmanı kapsamında gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş görece bu yeni araçlara ilişkin belirsizlikler özel sermayenin katılımını zorlaştırmaktadır. Araştırmada, iklim finansmanı aracı olup gelişmekte olan piyasalarda ihraç edilmiş yeşil tahvili bağımlı değişken sıfatıyla ele alınmış, diğer borçlanma araçları, pay ve emtia piyasalarıyla bağımlılık ilişkisi Çapraz-Kantilogram yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda bağımlı değişkenin çok kısa vadede pay ve borçlanma araçlarına pozitif bağımlılığı tespit edilerek piyasalar arası yüksek bulaşıcılık görülmüştür. Ancak vade uzadıkça bağımlılığın yönü ayrışmıştır. Nitekim, gelişmekte olan piyasalar yeşil tahvilin diğer borçlanma araçlarına bağımlılığı pozitif yönde devam ederken pay ve emtia piyasalarıyla orta vadeli ilişkisi negatif bir ilişkiye dönüşmüştür. Ayrıca aşırı piyasa koşullarına kontrol sağlanmasıyla, bağımlı değişkenin pay ve emtia piyasalarına orta vadeli negatif bağımlılığının olağan piyasa koşullarında güçlenip aşırı piyasa koşullarında zayıflayarak nötr bir hale geldiği gözlemlenmiştir. Bu bulgular, gelişmekte olan piyasalar yeşil tahvilin pay ve emtia yatırımcısı için bir portföy çeşitlendirme potansiyeli sergilemiştir. Öte yandan, bir günlük kısa vadede piyasalar arası saptanan yüksek bulaşıcılık, finansal istikrar üzerinde oluşturduğu tehdit sebebiyle araştırılması ve ilgili regülatörler tarafından göz önünde bulundurulması gereken bir konu olarak kalmaktadır.
As the adverse consequences of climate change continue to escalate, current climate finance flows fall short of meeting the Paris Agreement goals, particularly for developing countries. Bridging this financial gap necessitates active involvement from international private capital. However, uncertainties surrounding climate finance instruments in developing countries pose challenges to private capital participation.This study focuses on green bonds issued in emerging markets as a climate finance instrument, employing the Cross-Quantilogram method to analyze their dependency relationships with other debt instruments, equity, and commodity markets. The results indicate a positive dependence on equity and debt instruments in the very short term, signifying high cross-market contagion. However, this dependence diverges within a week time-window. While the emerging markets' green bond's positive relationship with other debt instruments persists, its medium-term dependence on equity and commodity markets turns negative.Further analysis reveals that the medium-term negative dependence of green bonds on equity and commodity markets strengthens under normal market conditions, and weakens during extreme market conditions. These findings suggest the potential of emerging markets' green bonds as a portfolio diversification tool for equity and commodity investors. However, the short-term cross-market contagion poses a challenge for regulators, requiring more investigation and consideration for its implications on financial stability.

Description

Keywords

Portföy Çeşitlendirme, Yeşil Tahvil, İklim Finansmanı, Gelişmekte Olan Piyasalar Portfolio Diversification, Green Bond, Climate Finance, Emerging Markets

Citation

Collections