İbnü't-Tahhân ve tecvid ilmindeki yeri

Date
2021
Authors
Taş, Adem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract
İlâhî kelamın aslî biçiminin korunup, hatasız ve düzgün okunması gayesiyle sistematik hale gelen kıraat ve tecvîd ilmine dair Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlünden günümüze kadar çok sayıda eser telif edilmiştir. Bu çalışma, kıraat ve tecvid literatürünün en ze
Description
Keywords
Islam, İslam
Citation
Collections