Person:
ÖNDER, ORHAN

Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
Last Name
ÖNDER
First Name
ORHAN

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • Publication
    Çocuklarda covid-19 aşısının etik açıdan incelenmesi
    ( 2022-10-13) ÖNDER, ORHAN ; ÖNDER O., Daldaban Berberoğlu A.
    COVID-19 aşısının uygulanmaya başlandığı ilk dönemlerde çocuklar aşı programlarının dışında tutulmuştur. Bunun nedenleri arasında çocukların yetişkinlere göre COVID-19 enfeksiyonundan nispeten az etkilenmeleri, aşıların klinik deneylerinin çocuklar üzerinde yapılamaması ve aşların çocuklar üzerindeki etkisinin bilinmemesi sebebiyle toplumda çocukların aşılanmasına karşı gelişen tereddüt ve yaygın korku gösterilebilir. Pandemi sürecinde COVID-19 virüsünün geçirmiş olduğu mutasyonlar çocukları bu virüse karşı savunmasız kılmakta ve özellikle altta yatan başka hastalıkları bulunan çocuklar COVID-19’a karşı yüksek riskli duruma düşmektedir. Yine bu süreçte çocukların hastalanmasını ve zarar görmesini engellemek üzere çoğu ülke aşı programlarına çocukları dâhil etmiştir. Bu çalışmada çocukların aşılanmasının neden olabileceği etik sorunlara güncel etik yaklaşımların değerlendirilmesi ve incelenmesi hedeflenmiştir.